top of page

WEGAS-verzekering

In 2001 heeft het ArenA arrest van de Hoge Raad bepaald dat uw werknemers u als werkgever aansprakelijk kunnen stellen voor een verkeersschade die is ontstaan onder werktijd. De WEGAS (Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen, soms ook WEGAM) verzekering dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade aan de werknemer wanneer de werknemer een ongeval overkomt en daarbij schade of letstel oploopt. Het ongeval kan bijvoorbeeld op de werkvloer, op locatie, tijdens verkeersdeelname voor werk en tijdens woon- werkverkeer plaatsvinden.
 

Een werkgever is onder werktijd verantwoordelijk voor zijn werknemers. Alleen op grond van het feit dat de schade in het verkeer is ontstaan onder werktijd, is de werkgever al aansprakelijk. Een motorrijtuigenverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking. Daarom is de Wegam/Wegas verzekering ontwikkeld. Bovendien moet u als werkgever voldoen aan 'goed werkgeversschap'. Als u als werkgever verzuimd om uw werknemers goed te verzekeren, wordt dit als nalatig gezien. Daardoor kunt u ook al aansprakelijk worden gesteld.  

Meer informatie? Neem contact met ons op!

bottom of page