top of page

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering ben je verzekerd voor schade aan de spullen in je huis. Bijvoorbeeld voor schade door lekkage.

Een inboedelverzekering dekt de schade aan spullen door bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, lekkage, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die je met opzet hebt veroorzaakt wordt niet vergoed. Naast de schade aan de spullen zijn ook andere kosten gedekt, bijvoorbeeld de kosten voor het opruimen of het opsporen van de oorzaak van een lekkage. Je bent niet verzekerd bij schade door ‘catastrofes’, bijvoorbeeld een overstroming. 

De inboedelverzekering is er voor iedereen, maar de premie en de voorwaarden kunnen flink verschillen. Dat heeft onder meer te maken met de stad waarin je woont en de maatregelen die je neemt. Zorg je voor een goed slot op de deur, dan kun je premiekorting krijgen. Maar woon je op kamers, dan is de premie mogelijk hoger. Dan heb je namelijk een grotere kans op diefstal.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

bottom of page