top of page

Scooterverzekering

Een scooter is een motorrijtuig, waar een verzekeringsplicht voor geldt. De plicht geldt voor het aansprakelijkheidsrisico. Zodra u een scooter op naam zet, bent u verplicht om minimaal de WA scooterverzekering af te sluiten. Bij schade aangericht met de scooter heeft de tegenpartij een rechtstreeks vorderingsrecht op de verzekeraar. Als uw scooter niet verzekerd is, kan dat grote gevolgen hebben.

Naast de verplichte WA scooterverzekering heeft u de keuze tussen drie uitgebreidere dekkingen. Welke u het beste kunt kiezen hangt af van de leeftijd van de scooter, de waarde en van uw financiële positie. De drie dekkingen zijn WA + diefstal, WA + diefstal en brand en WA + diefstal, brand en aanrijding.

De naam van de verzekering laat zien welke dekking deze biedt. De meest uitgebreide scooterverzekering is te vergelijken met de WA casco verzekering, zoals bekend van autoverzekeringen. De premie voor een scooterverzekering is eenvoudig te berekenen.

De dekkingen lopen sterk uiteen, maar dat geldt ook voor de premie. Voor WA + diefstal, brand en aanrijding betaalt u meer dan voor een WA verzekering. De dekkingen in de verschillende verzekeringsvormen verschillen natuurlijk ook erg. De WA scooterverzekering keert alleen uit bij het veroorzaken van schade aan een ander. Schade aan uw eigen scooter krijgt u in deze verzekering niet uitgekeerd. Bij diefstal of schade als gevolg van een ongeval draait u zelf voor de kosten op. De hoogte van de dagwaarde kan een belangrijke rol spelen bij uw keuze voor een dekking, evenals de premie die de verzekeraars vragen voor de dekkingen.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

bottom of page