top of page

Ongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje en zelfs kleine ongelukjes kunnen grote gevolgen hebben. Je kunt bijvoorbeeld door een ongeval blijvend invalide worden. Of zelfs overlijden. Met een ongevallenverzekering dek je in ieder geval de financiële gevolgen.

Een ongevallenverzekering is een zogenoemde sommenverzekering. Dat betekent dat er een bepaalde som geld wordt uitgekeerd als jou een ongeval overkomt. De meeste verzekeringen bevatten in elk geval twee rubrieken: ‘overlijden' en 'invaliditeit’. Daarnaast kun je meestal ook medische kosten of tandartskosten (tot een maximum) meeverzekeren. Per rubriek wordt een verzekerd bedrag vastgesteld. Als je blijvend invalide wordt, krijg je bijvoorbeeld  50.000 euro uitgekeerd. Als je gedeeltelijk invalide raakt, krijg je ook een gedeeltelijke uitkering.

De ongevallenverzekering is relatief goedkoop. Zeker als de verzekerde bedragen niet te hoog liggen. Daarom gebruiken mensen deze dekking ook wel als onderdeel van een andere verzekering, zoals de reisverzekering. En de verzekering leent zich uitstekend voor een collectief contract. Denk maar aan een schoolongevallenverzekering, een verzekering via de sportvereniging of via een eigen bedrijf, of een gezinsongevallenverzekering.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

bottom of page