top of page

CAR- en Montageverzekerig

Een CAR- en montage­verzekering is er voor ondernemers in de bouw. Deze verzekering sluit aan op een aansprakelijkheids­verzekering en biedt uitkomst als zich bij bouwprojecten tegenvallers voordoen.

Dan gaat het bijvoorbeeld om schade door diefstal, vandalisme, hevige storm en schade door bouwwerkzaamheden aan eigendommen van de opdrachtgever.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

bottom of page